Een plattegrond maken

Er zijn vele manieren om een ruimte weer te geven de drie belangrijkste manieren zijn: het tekenen op papier, het digitaal tekenen en natuurlijk het maken van een maquette. Voordat we aan de slag kunnen met het maken van één van deze drie weergaven van de kamer hebben we eerst een schets nodig van de ruimte die we willen gaan maken.
Op basis van een document met metingen van een leerling hebben we de volgende schets kunnen maken van haar slaapkamer.

schets1

Opdracht 1: schetsen

Schets de plattegrond van jouw slaapkamer. Zorg er voor dat je alle benodigde maten hebt.

Tekenen op papier

Voor het tekenen van je slaapkamer, op papier hebben we de volgende gereedschappen/materialen nodig:

  • A3 papier (1 vel)
  • Een lange liniaal (50 cm)
  • Een grijs potlood
  • Een puntenslijper
  • Een zwarte/blauwe pen
  • Een zwarte/blauwe stift
  • Een gum

Voordat we echt aan de slag gaan een belangrijke tip! Teken alles zo licht mogelijk. Alleen dan kun je de tekening netjes houden.
tekenen003

 

  

Neem een vel A3 papier en teken vanaf de linker bovenhoek 1 cm af.

Doe ditzelfde aan de rechter bovenhoek en aan de linker onderhoek.
tekenen002 

 Als je dit gedaan hebt verbind je alle overstaande afgetekende punten met elkaar. Aan de rechter zijde en de onderkant krijg je dus geen lijnen.

 

De getekende lijnen helpen je om recht te tekenen. Je weet immers 100% zeker dat de zijkanten van het papier recht zijn en dat de hoeken van het papier 90 graden zijn. Meten vanaf de papierrand is dus slim.  tekenen004 

Nu we hulplijnen getekend hebben kunnen we aan de slag met het tekenen van de plattegrond.

We kijken eerst naar de bovenste lijn. Deze heeft een lengte van 3080 mm. Met een gekozen schaal van 1:10 wordt deze muur dus 308 mm lang. tekenen005 

 

Teken bovenaan het vel papier en onderaan het vel papier 308 mm af, vanaf de hulplijn. 

tekenen006 

 

Net als eerder bij de hulplijnen verbind je de punten weer met elkaar. Hiermee heb je meteen twee overstaande wanden bepaald.
Kijk maar eens naar de schets en de lijnen die er nu al staan.

 tekenen007

 

De volgende stap is het tekenen van de onderste lijn. We houden hierbij nog even geen rekening met de uitsparing linksonder en met de deur. 
Als je maar licht tekent kun je straks gummen wat je wilt.

Dus je focust je eerst op de grote zaken en later kijk je naar de details.  
 tekenen009
 Als je de buitenste wanden netjes getekend hebt maak je de uitzonderingen zoals de deur, het nisje en de schoorsteen. tekenen010

Als je klaar bent met het tekenen van je plattegrond wordt het natuurlijk tijd om hem netjes te maken. De muren die je getekend hebt, hebben een dikte. Standaard muren zijn 10 cm dik. In je tekening horen je muren dus 1 cm dik te zijn. Wij tekenen de 5 mm dik aangezien de muren anders van het papier afvallen.

Geef alle muren een dikte van 5mm. Deze dikte teken je natuurlijk naar buiten toe aangezien alle metingen aan de binnenkant van de kamer gedaan zijn.  tekenen011 

Ben je klaar met het geven van een dikte aan je muren? Dan wordt het tijd om alles netjes te maken.

We beginnen om de buitenlijnen allemaal netjes met de liniaal en de zwarte of blauwe pen over te trekken. Let goed op wat we met het raam gedaan hebben. Hier hebben we de muur onderbroken.
tekenen012 
Dit raam geef je in het midden een streep over de lengte. tekenen013
Nu alle lijnen gezet zijn kleur je alle muren in met een zwarte of blauwe stift. Denk goed na voordat je begint te kleuren. Alles wat je nu doet met een stift kun je niet meer ongedaan maken. tekenen014 
Neem nu de gum en verwijder alle potloodlijnen. tekenen015 
Als alle potloodlijnen verwijderd zijn ziet het er meteen een stuk mooier uit. tekenen016

De plattegrond lijkt nu zo goed als klaar. Je kunt immers de vorm van de kamer goed zien, je weet waar de deur zit en waar het raam zich bevindt. Toch zijn er nog wat zaken die niet te zien zijn in deze tekening.
Zo kan een installateur niet zien waar de stopcontacten, lichpunten en schakelaars zich bevinden. Ook kan de installateur niet zien waar de wasbak zich bevindt. Het laatste stukje informatie dat mist zijn de maten en afmetingen.

Schakelsymbolen

De volgende stap is het aangeven waar de elektrische componenten zich bevinden. Hiervoor hoeven we geen lampjes te tekenen maar kunnen we gelukkig gebruik maken van allerlei symbolen. Deze symbolen zijn hieronder weergegeven.

tekenen017

Herken jij de symbolen die hier gebruikt zijn?

Door deze symbolen te gebruiken kan een installateur zien welke componenten (schakelaars etc) hij/zij mee moet nemen bij de bouw van deze kamer.
tekenen018

De volgende stap is het aangeven van afmetingen in je tekening. Je gaat nog niet alle maten aangeven. Je geeft alleen de plaatsen van de elektrische componenten aan.

tekenen019

Vervolgens tekenen we de wastafel in de plattegrond. Voor het sanitair geldt dat je gewoon een bovenaanzicht mag tekenen.

tekenen020

Geef nu overal de maten aan kijk goed naar het voorbeeld hieronder. Het aangeven van maten kan snel een rommeltje worden. Blijf dus met een liniaal werken.

tekenen021

Je plattegrond is nu helemaal klaar.

Vergeet niet om de schaal van de tekening aan te geven op de plattegrond.

Opdracht 2: Je slaapkamer

Teken nu een echte plattegrond van je slaapkamer je hoeft geen rekening te houden met meubels. Lever je plattegrond en je werkschets in, voorzien van je naam en klas.


APA verwijzing naar dit artikel:

Educatieve Uitgeverij 11J. (2018, 25 Januari). Plattegrond tekenen. [webpagina] Geraadpleegd op xx maand, jaar, van http://science-web.nl/index.php/dashboard/overdracht/plattegrond-tekenen