"Wanneer je genoegen neemt met wat er is zal je stoppen met groeien en ontwikkelen"

MSW
MSW is al een ontzettend uitgebreid systeem waarbij veel kan maar weinig moet. De laatste stap naar een volledige portfolio omgeving is natuurlijk het delen van bestanden.

Status: Ontwerpen functionaliteiten
Verwacht: onbekend

Lees meer

MSW/SCIENCE/NaSk
Met deze nieuwe feature ontstaat er een extra manier om snel gebruikers toe te voegen aan het systeem. Zodra u als docent een account heeft èn u heeft een klas aangemaakt. Dan kunt u doormiddel van een connect-code de leerlingen zichzelf toe laten voegen aan het systeem.

Status: Ontwerpen functionaliteiten
Verwacht: onbekend

MSW
Binnen het projectonderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van beoordelingsmatrices. Met deze nieuwe functionaliteit kunt u gebruik maken van diverse matrices om producten te beoordelen en om de beoordeling zo veel mogelijk te standaardiseren. Het wordt ook mogelijk om externen (opdrachtgevers) of peers de matrices in te laten vullen.

Status: Ontwerpen functionaliteiten
Verwacht: onbekend