"Wanneer je genoegen neemt met wat er is zal je stoppen met groeien en ontwikkelen"

MSW
Binnen het projectonderwijs wordt er veel gebruik gemaakt van beoordelingsmatrices. Met deze nieuwe functionaliteit kunt u gebruik maken van diverse matrices om producten te beoordelen en om de beoordeling zo veel mogelijk te standaardiseren. Het wordt ook mogelijk om externen (opdrachtgevers) of peers de matrices in te laten vullen.

Status: Ontwerpen functionaliteiten
Verwacht: onbekend