"Wanneer je genoegen neemt met wat er is zal je stoppen met groeien en ontwikkelen"

Science/NaSk
Er kan gekozen worden voor het NIET publiceren van cijfers maar slechts het publiceren van een afrondingsstatus.

Status: Gestart
Verwacht: december 2018