PRIVACYBIJSLUITER

Educatieve uitgeverij 11J Educatieve uitgeverij 11J, gevestigd aan Veldstraat 3, 6655 KG Puiflijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1.1.1               Contactgegevens:

www.science-web.nl Veldstraat 3, 6655 KG Puiflijk, 06-48273898

J.E. van Elferen is de Functionaris Gegevensbescherming van Educatieve uitgeverij 11J Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.1.2               Persoonsgegevens die wij verwerken

Educatieve uitgeverij 11J verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer (indien doorgegeven)
  • E-mailadres

1.1.3               Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Educatieve uitgeverij 11J verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

1.1.4               Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Educatieve uitgeverij 11J verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om toegang te geven aan onze gebruikers

1.1.5               Geautomatiseerde besluitvorming

Educatieve uitgeverij 11J neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Educatieve uitgeverij 11J) tussen zit. Educatieve uitgeverij 11J gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

[niet van toepassing want wij nemen geen geautomatiseerde besluiten]

1.1.6               Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Educatieve uitgeverij 11J bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn/wijze van verwijderen > Reden

Personalia klant > op verzoek > Mogelijke continuering samenwerking   
Personalia gebruiker > door klant > u bent eigenaar van deze data
Gebruikersdata > door klant/op verzoek > backup kunnen wij wissen, de data is van u

1.1.7               Delen van persoonsgegevens met derden

Educatieve uitgeverij 11J verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

1.1.8               Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Educatieve uitgeverij 11J gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De door ons geplaatste cookies:

MIJNSCIENCE-WEB.nl
Cookie: Session ID
Naam: Session ID
Functie: kijkt of je als gebruiker ingelogd bent op de website
Bewaartermijn: geen

science-web.nl

#    Sleutel                                                        Waarde                                        Domein           
1     server                                                        web57.c123                                science-web.nl
2     4d6ca64542593faf22384d3c298c33d0     6ac07279ccdfbd01a896c5...      science-web.nl

finch.science-web.nl

#    Sleutel                                                        Waarde                                        Domein
1    server                                                        web60.c123                                  finch.science-web.nl
2    fc3ec86cc880004ed3b7fbb1abfe8ee5      32025438bcd193551bcc7a...       finch.science-web.nl

1.1.9               Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Educatieve uitgeverij 11J zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Educatieve uitgeverij 11J wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

1.1.10            Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Educatieve uitgeverij 11J neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

1.1.11            Algemene informatie over getroffen beveiligingsmaatregelen

Voor de genomen veiligheidsmaatregelen wordt kortheidshalve verwezen naar Bijlage 2 bij de bewerkersovereenkomst.

Specifieke beveiligingsmaatregelen voor deze dienst/product [indien van toepassing]: SSL certificaat (versleutelde data uitwisseling); firewalls
Eventuele certificeringen: SSL
Audits/derden-verklaringen: nvt, u kunt contact opnemen met Balticode BV.
Plaats/Land van opslag en Verwerking van de Persoonsgegevens: Breda; Nederland

1.1.12            Subverwerkers

Bewerker maakt voor dienst/product gebruik van de volgende Subbewerkers:

[Balticode BV. Programmeur van de website; Nederland; Dordrecht]
[db8; Programmeur van de website; Nederland; Nijmegen]