Producten

De ontwikkelaars van Science-Web.nl maken verschillende leermiddelen die beschikbaar zijn voor scholen in Nederland. Het gaat hier niet alleen om losse artikelen maar ook om lesmethoden, een volgsysteem en doorlopende leerlijnen.

Insulae 

Insulae is een uitgave van Educatieve uitgeverij 11J. Insulae bestaat in vier varianten, NaSk, NaSkTk, Natuurkunde en Scheikunde. Onze lesmethode is geschikt voor klas 1, 2 en 3 van de mavo, havo en het vwo. Binnen deze uitgave leggen de leerlingen de basis voor de vakken natuurkunde, scheikunde en techniek aan de hand van een technologische context. Hierbij staan de volgende eigenschappen centraal.

Insulae:

 • biedt de mogelijkheid tot maatwerk
 • biedt de mogelijkheid om leerlingen de regie in interesse te geven 
 • biedt de mogelijkheid om leerlingen de regie in snelheid te geven
 • zorgt voor beheersen in plaats van compenseren
 • is uitdagend
 • zorgt dat de leerling zichzelf leert kennen
 • is coöperatief, competitief en sterk in individueel leren
 • past naadloos bij de school
 • overzichtelijk voor de docent

MAATWERK EN KLASSIKAAL

insulae2

Door de manier waarop Insulae opgebouwd is, kunt u kiezen hoe u de lessen wilt verzorgen. Uiteraard kunt u met deze lesmethode uw lessen klassikaal vormgeven. 
Insulae is uniek door de mogelijkheid om de leerlingen tegelijkertijd maatwerk te bieden. Niet alleen door ze de keuze te geven in de opgaven die ze maken maar vooral door de mogelijkheid te bieden om in hun eigen tempo te werken.

UITDAGEND

insulae4

Insulae is opgebouwd uit vijf modules. Elke module bestaat uit een aantal hoofdstukken. De basismodule behandelt, zoals de naam al zegt, de basis van het natuurwetenschappelijk onderwijs. Bij de gevorderdenmodule maken de leerlingen kennis met verschillende onderwerpen. In dezelfde onderwerpen kunnen de leerlingen zich in de expertmodule verdiepen. Na de expertmodule kunnen de leerlingen nog verder leren in de pro-modules natuurkunde en scheikunde.  Doordat er voor de leerlingen steeds een mogelijkheid is om zich verder te specialiseren is er altijd uitdaging genoeg!


REGIE IN INTERESSE

insulae5

Enkel de basismodule van Insulae kent een vaste volgorde. Vanaf de gevorderdenmodule bepaalt de leerling waar de eigen interesse ligt. De enige beperking in de uiteindelijke keuzevrijheid zit hem in het minimumaantal af te ronden hoofdstukken. Zolang een hoofdstuk gehaald wordt (afgerond met een positief resultaat) kan de leerling blijven kiezen.


REGIE IN SNELHEID

insulae6

Als we verschillende literatuurstudies bekijken is het bieden van de mogelijkheid om te versnellen één van de meest effectieve aanpassingen die u kunt doen. Insulae biedt leerlingen de mogelijkheid om sneller te werken als ze de stof goed begrijpen, maar ook om een stapje langzamer te gaan als dat nodig is.


BEHEERSEN IN PLAATS VAN COMPENSEREN

insulae7

Je bouwt niet op een onstabiel fundament. Daarom is het positief afronden van elk hoofdstuk van cruciaal belang. Insulae is niet zomaar een lesmethode maar ook een manier van werken. Als een leerling een hoofdstuk niet afrondt met een positief resultaat, dan is dat helemaal niet erg. Dan kan de leerling dit hoofdstuk opnieuw doen.


JEZELF LEREN KENNEN

insulae8

Bij een klassikale les worden veel leerlingen opgejaagd of geremd door de middenmoot. De docent geeft uitleg over die leerstof waar gemiddeld genomen de problemen liggen. Dit betekent dat niet alle leerlingen aan hun trekken komen. Met Insulae leert elke leerling zichzelf kennen en inschatten waardoor deze beter weet hoeveel oefening en inzet nodig zijn om een hoofdstuk positief af te ronden.


COÖPERATIEF, COMPETATIEF EN INDIVIDUEEL WERKEN

insulae9

Leerlingen kunnen ontzettend veel zelf, maar samen kunnen ze nog veel meer. Insulae gaat niet over het leveren van groepsprestaties maar over het elkaar helpen met het bereiken van persoonlijke doelen. Overleggen met klasgenoten en vervolgens het samen ontdekken zijn beide ontzettend belangrijk. Hierbij staat de individuele voortgang natuurlijk centraal.


PAST NAADLOOS BIJ DE SCHOOL

insulae10

Insulae is een lesmethode die sinds 2008 gebruikt wordt door verschillende scholen in Nederland. Om deze lesmethode intern naadloos aan te laten sluiten krijgt iedere school de rechten om Insulae op het eigen lesprogramma aan te passen.


OVERZICHTELIJK

insulae11

De mogelijkheid tot het bieden van maatwerk kan enorm veel administratie met zich meebrengen. Insulae is zo ontwikkeld voor docenten dat de administratieve werkdruk beperkt is. Uw gemak en serieuze beperking van de werklast staan in het hele lesprogramma centraal.


Experimenten en praktijk

Zoals iedere lesmethode, heeft ook Insulae een verzameling practica. Uit de gesprekken met gebruikers en uit de statistieken blijkt dat deze niet veel gebruikt worden. Nu rijst natuurlijk de vraag…. Waarom?

Het antwoord bleek vrij simpel. Na een rondgang concludeerden wij dat de meeste scholen (ook scholen met andere methoden) allemaal hun eigen varianten van practica hebben. Deze varianten zijn meestal toegespitst op eigen materialen en mogelijkheden. Daarom hebben we een oplossing bedacht voor de stenciltjes cultuur. U kunt zelf practica toevoegen!

Met de praktijkopdrachten hebben we andere ervaringen. De praktische (techniek) opdrachten worden als leuk en nuttig ervaren en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook hier kunt u als docent zelf opdrachten aan toevoegen. 

SPEERPUNTEN.

Insulae is een lesmethode met niveau, bedoeld voor de eerste en/of de tweede klas van het vmbo-t, havo en vwo. Deze methoden werken beiden vanuit het principe dat een leerling vanaf het begin het niveau van een vak moet ervaren. Insulae is geschreven met vier doelen in het achterhoofd; metriek, formule-rekenen, samenhang van begrippen zien en een prettige ervaring met de methode. Na een testperiode van twee jaar zijn de resultaten van het werken met Insulae ten opzichte van twee methoden van grote uitgevers onderzocht met een zeer positieve uitkomst!

Formatief toetsen

Formatief toetsen is helemaal "hot" in onderwijsland. Wij geloven erin dat leerlingen niet persé geconfronteerd hoeven te worden met getallen en percentages om te weten of ze de stof beheersen. Als het goed is heeft een leerling helemaal geen cijfer nodig om te weten of hij of zij de stof beheerst. 
Met Insulae is het mogelijk om leerlingen een formatief resultaat terug te koppelen van een toets of evaluatie moment. U als docent voert wel cijfers in, de leerling krijgt enkel kleuren en symbolen te zien. Hoe tof is het als je de kroon van een koning terug krijgt als je een hoofdstuk ontzettend goed beheerst. 


KOSTEN en levering VAN Insulae

U Kunt Insulae bestellen via de betere boekenfondsen zoals Van Dijk, TLN en Iddink. Uiteraard kunt u de methode ook rechtstreeks bij ons bestellen. Wij hanteren de volgende af-fabriek prijzen:

 • Het eerste jaar dat een leerling Insulae volgt zijn de kosten €40,- per gebruiker. Dit is inclusief:
  • Toegang tot de methode (basis, gevorderd en expert)
  • Werkboek
  • Bijlagenboek (tabellenboek)
 • Het tweede jaar dat een leerling Insulae volgt zijn de kosten €10,15 per gebruiker. Dit is inclusief:
  • Toegang tot de methode (basis, gevorderd en expert)
 • Voor de PRO modules natuurkunde en scheikunde zijn de kosten €27,08 per gebruiker per vak. Dit is inclusief
  • een nieuw bijlagenboek

Geeft u het vak NaSk of NaSkTk vanaf klas 1 dan komen de gemiddelde kosten per leerling per jaar uit op €25,74. Verzorgt u dit vak vanaf klas 2 dan komen de gemiddelde kosten per leerling per jaar voor de gehele onderbouw natuurkunde uit op €33,54.

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek, een offerte op maat of voor uw vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel/app naar 0487-785347

Insulae is verkrijgbaar via:

logo iddink      logo vandijk      odj logo


BELANGRIJKE VRAGEN:

Is het materiaal geschikt voor brugklas en 2-de klas niveau Havo/VWO?
Absoluut! De methode is geschreven voor vmbo-t, havo en vwo. De differentiatie zit hem in hoe ver de leerling komt en uiteraard welke opgaven een leerling kan maken bij toetsing. 

Is het materiaal beschikbaar op iPad?
Zeker! De methode is toegankelijk via onze website waar iedere leerling dan een individuele inlognaam en wachtwoord voor ontvangt. Deze website is device-onafhankelijk, al wordt het gebruik van een telefoon afgeraden.

Wat biedt het materiaal tav het faciliteren van Differentiatie.
Deze vraag behoeft een wat uitgebreider antwoord en dit zouden we graag een keer persoonlijk toelichten. In een notendop vindt de differentiatie plaats op twee vlakken. Ten eerste is het vak opgebouwd uit vier modules: basis, gevorderd, expert en pro. De basismodule bestaat uit drie hoofdstukken die bij voorkeur klassikaal behandeld worden. Na de basismodule komt de gevorderdenmodule, deze bestaat uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde afgewerkt kunnen worden. De docent kan klassikaal met een hoofdstuk bezig gaan, samen met leerlingen die de uitleg nodig hebben, terwijl kinderen die de uitleg niet nodig hebben hun eigen pad kiezen en dus sneller kunnen werken. Zodra de basismodule en de gevorderdenmodule afgerond zijn zit u qua niveau iets boven de gemiddelde lesmethode. De expertmodule geeft de mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden. De “betere” leerlingen kunnen hier natuurlijk zelf mee aan de slag maar ook kunnen er een aantal hoofdstukken klassikaal gedaan worden. De expertmodule bestaat ook uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde gemaakt kunnen worden. Wel is er de afhankelijkheid dat een experthoofdstuk pas gemaakt kan worden als het aanverwante gevorderdenhoofdstuk voldoende gemaakt is.
De tweede differentiatie vindt plaats bij de toetsing en dat komt door de opbouw van de toetsen. 
Al met al is dit dus een complexere vraag die we graag een keer persoonlijk toelichten.

In hoeverre is het materiaal interactief.
De term interactief lijkt een enigszins relatief begrip. In de methode zitten interactieve elementen (voorbeeldopgaven, stap-voor-stap instructie, audio, video) maar alleen functionele interactieve elementen. Er zitten geen spelletjes e.d. verwerkt in deze methode, Fifa en Call of Duty spelen de kinderen thuis wel. De lesmethode die digitaal aangeboden wordt komt ook samen met een werkboek omdat de onderzochte leerlingen (ongeveer 450) aangeven dat ze liever niet typen bij het maken bij opgaven en al helemaal niet op een tablet.  

Wat zijn de kosten ?
Geeft u het vak NaSk of NaSkTk vanaf klas 1 dan komen de gemiddelde kosten per leerling per jaar ongveer op €25. 

Welke ondersteuning kunnen wij krijgen bij het invoeren van het vak?
Indien jullie Insulae willen gaan gebruiken komen we graag langs om te helpen met de opstart. Ook tijdens het gebruik houden we graag contact met u. Wij werken ook voor de klas maar we weten zeker dat we een geschikt moment kunnen vinden.

Welke ondersteuning kunnen wij krijgen als we het vak geven?
Wij werken laagdrempelig. Zo mag u ook gewoon een whatsapp-je sturen of bellen. Zo kunt u altijd terecht met uw vragen. En samen komen is altijd mogelijk.

Is het mogelijk om informatie in te winnen bij collega's die Insulae gebruiken maar niets te maken hebben met deze uitgeverij?
Dit kunnen wij natuurlijk regelen! Informatie van collega's is super waardevol dus waarom zelf het wiel uitvinden als een ander dit al gedaan heeft?