Producten

De ontwikkelaars van Science-Web.nl maken verschillende leermiddelen die beschikbaar zijn voor scholen in Nederland. Het gaat hier niet alleen om losse artikelen maar ook om lesmethoden, een volgsysteem en doorlopende leerlijnen.

Science

Science is de door ons ontwikkelde lesmethode voor de vakken Natuurkunde, Scheikunde en Techniek in klas 1 en 2 van de middelbare school. Deze methode is geschikt voor leerlingen binnen het vmbo-t/mavo, havo en vwo onderwijs.

Bij deze lesmethode werken leerlingen op hun eigen niveau en ontdekken leerlingen tijdens hun reis door de wereld van de wetenschap welk niveau bij hen past. Hierdoor helpt de methode het niveau van de leerling te determineren. Wat uniek is aan deze methode, is de mogelijkheid om de lesstof als school aan te passen aan jullie eigen wensen.


Hoe zit het vak in elkaar?

Dia2

Het vak Science wordt gevolgd vanaf een website. Hier kunnen de leerlingen de lesstof raadplegen en gebruik maken van alle voordelen die ICT voor het onderwijs te bieden heeft. Het oefenen gebeurt gewoon analoog, dus met pen, potlood en papier.
Science is opgebouwd uit drie modules: basis, gevorderd en expert. Zodra leerlingen starten met dit vak beginnen ze natuurlijk bij de basis….

Het basis-eiland

Dia4

De eerste drie hoofdstukken van Science vormen samen het basis-eiland. Hier maken de leerlingen kennis met de beginselen van de natuurwetenschappelijke vakken: natuurkunde en scheikunde. De leerlingen maken hun reis aan de hand van een technologische context waarbij herkenning van de wereld om de leerling heen een belangrijk speerpunt is.
In deze drie basis hoofdstukken worden begrippen en vaardigheden behandeld zoals metriek, grootheden, eenheden, formule-rekenen en natuurlijk verschillende energiesoorten als elektrische energie, stralingsenergie, bewegingsenergie, thermische energie en chemische energie.

Na de basis, op naar het gevorderden deel!

Dia5

Zodra de basismodule afgerond is, heeft u als docent de keuze hoe het vervolg gaat zijn. Wilt u de kinderen de ruimte bieden om zichzelf te ontwikkelen, prioriteiten te stellen en zelf keuzes te maken dan kan dit met deze methode! Natuurlijk kunt u ook op de traditionele manier les geven.
In de basismodule hebben de leerlingen kennis gemaakt met de verschillende energiesoorten. In de gevorderdenmodule kunnen de leerlingen zelf kiezen in welke energiesoort ze zich gaan verdiepen. Hierbij is het niet nodig om iedereen hetzelfde te laten doen. Natuurlijk komen we graag bij u langs om deze werkvorm met u te bespreken. Als alle onderdelen van de gevorderdenmodule afgerond zijn hebben de leerlingen voldoende bagage om  aan de derde klas te beginnen.

Maar er is meer… de expert module!

Dia6

Zodra een leerling zich in de gevorderdenmodule verdiept heeft in een energiesoort en de leerling heeft dit onderdeel voldoende afgerond, dan blijft er uitdaging genoeg! Iedere energiesoort kent een expert onderdeel. Hierbij wordt eerst herhaald wat er eerder geleerd is en vervolgens wordt er een verdiepings- en/of verbredingsslag gemaakt.

Na expert volgt natuurlijk… PRO

Dia7

De basis, gevorderd en expert modules zijn bedoeld voor klas 1, 2 en een stukje van klas 3. Op dit moment zijn wij druk bezig om de PRO module te ontwikkelen. Hiermee is de gehele onderbouw gedekt!


Wat eigenschappen op een rijtje..

Dia10

Zoals eerder beschreven werken leerlingen vanaf een website. Op de website wordt de voortgang en de becijfering ook bijgehouden. Alle opgaven worden in een werkboek gemaakt (informeer naar de mogelijkheden indien dit niet gewenst is).
Aangezien wij alleen de meerwaarde van ICT willen benutten in deze methode, hebben wij geen spelletjes of gamificatie in de methode zitten. De spelletjes zijn meestal niets meer dan een afleiding. Laten we daarbij eerlijk zijn, de kinderen spelen genoeg spelletjes. Wat wij wel hebben gedaan is de meerwaarde van ICT benut. Zo is de methode voorgelezen, zijn er heel veel afbeeldingen en illustraties, hebben we video’s toegevoegd en zijn er voorbeeldopgaven.

Daarbij kunt u de lesmethode helemaal naar uw eigen hand zetten doordat u hem volledig aan kunt passen.

Dia18In de bovenstaande afbeelding ziet u het scherm waar leerlingen hun energiesoort kiezen waarin ze zich gaan verdiepen.

Dia19In de bovenstaande afbeelding ziet u een hoofdstuk weergave. De balk die u ziet is de audiobalk van de voorgelezen teksten.

Dia23U kunt de methode geheel naar uw hand zetten. U kunt teksten, audiobestanden, afbeeldingen etc allemaal aanpassen.

Dia21Zo houdt u overzicht. Zodra een leerling een paragraaf af heeft wordt deze gekleurd.

Experimenten en praktijk

Zoals iedere lesmethode, heeft ook Science een verzameling practica. Uit de gesprekken met gebruikers en uit de statistieken blijkt dat deze niet veel gebruikt worden. Nu rijst natuurlijk de vraag…. Waarom?

Het antwoord bleek vrij simpel. Na een rondgang concludeerden wij dat de meeste scholen (ook scholen met andere methoden) allemaal hun eigen varianten van practica hebben. Deze varianten zijn meestal toegespitst op eigen materialen en mogelijkheden. Daarom hebben we een oplossing bedacht voor de stenciltjes cultuur. U kunt zelf practica toevoegen!

Met de praktijkopdrachten hebben we andere ervaringen. De praktische (techniek) opdrachten worden als leuk en nuttig ervaren en hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook hier kunt u als docent zelf opdrachten aan toevoegen. 


SPEERPUNTEN.

Science is een lesmethode met niveau, bedoeld voor de eerste en/of de tweede klas van het vmbo-t, havo en vwo. Deze methoden werken beiden vanuit het principe dat een leerling vanaf het begin het niveau van een vak moet ervaren. Science is geschreven met vier doelen in het achterhoofd; metriek, formule-rekenen, samenhang van begrippen zien en een prettige ervaring met de methode. Na een testperiode van twee jaar zijn de resultaten van het werken met Science ten opzichte van twee methoden van grote uitgevers onderzocht met een zeer positieve uitkomst!

Dia13Les 1 scheikunde in klas 3 havo: De start is de bovenste regel met de vraag ‘Wat weten jullie hierover?’. Door de leerlingen werden de volgende verbeteringen en kennis genoemd. Met de onderstaande afbeelding als resultaat.
Dia14

Dia15Een grafische weergave van de metriekvaardigheden van leerlingen aan het begin van klas 3. Groen zijn de Science leerlingen.

Dia16Een grafische weergave van de formulevaardigheden van leerlingen aan het begin van klas 3. Groen zijn de Science leerlingen.


Toetsing

Dia24

Natuurlijk horen er ook toetsen bij Science. Bij de methode zitten natuurlijk een aantal toetsen. Deze toetsen bestaan allemaal uit vier pagina’s, zie de afbeelding hierboven. Het maakt niet uit in welke klas je zit en welk niveau je volgens de cito hebt. Iedere leerling krijgt dezelfde toets. Hierdoor krijgen alle leerlingen een vmbo-t/mavo, een havo en een vwo cijfer. Het havo cijfer van een vmbo-t/mavo leerling is 1 op 1 te vergelijken met het havo cijfer van een vwo leerling. De cijfers zijn erg uniform. Dit is mogelijk doordat wij als uitgangspunt hebben dat snelheid ook een uiting van niveau is. Een vwo leerling heeft maar weinig tijd nodig voor een vmbo-t/mavo opgave. Een echte vmbo-t/mavo leerling krijgt de toets dan ook niet helemaal af. En dat is niet erg!

Dia25

Formatief toetsen

Formatief toetsen is helemaal "hot" in onderwijsland. Wij geloven erin dat leerlingen niet persé geconfronteerd hoeven te worden met getallen en percentages om te weten of ze de stof beheersen. Als het goed is heeft een leerling helemaal geen cijfer nodig om te weten of hij of zij de stof beheerst. 
Binnen Science is het mogelijk om leerlingen een formatief resultaat terug te koppelen van een toets of evaluatie moment. U als docent voert wel cijfers in, de leerling krijgt enkel kleuren en symbolen te zien. Hoe tof is het als je de kroon van een koning terug krijgt als je een hoofdstuk ontzettend goed beheerst. 


KOSTEN VAN Science

Het eerste jaar dat een leerling Science volgt zijn de kosten €35,00 per gebruiker. Dit is inclusief:

  • Toegang tot de methode (basis, gevorderd en expert)
  • Werkboek
  • Bijlagenboek (tabellenboek)

Het tweede jaar dat een leerling Science volgt zijn de kosten €10,00 per gebruiker. Dit is inclusief:

  • Toegang tot de methode (basis, gevorderd en expert)

De tarieven van de PRO module zijn nog niet vastgesteld.

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek, een offerte op maat of voor uw vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


BELANGRIJKE VRAGEN:

Is het materiaal geschikt voor brugklas en 2-de klas niveau Havo/VWO?
Absoluut! De methode is geschreven voor vmbo-t, havo en vwo. De differentiatie zit hem in hoe ver de leerling komt en uiteraard welke opgaven een leerling kan maken bij toetsing. 

Is het materiaal beschikbaar op iPad?
Zeker! Wij gebruiken het ook op de iPad. De methode is toegankelijk via onze website waar iedere leerling dan een individuele inlognaam en wachtwoord voor ontvangt. Deze website is device-onafhankelijk, al wordt het gebruik van een telefoon afgeraden.

Wat biedt het materiaal tav het faciliteren van Differentiatie.
Deze vraag behoeft een wat uitgebreider antwoord en dit zouden we graag een keer persoonlijk toelichten. In een notendop vindt de differentiatie plaats op twee vlakken. Ten eerste is het vak opgebouwd uit drie modules: basis, gevorderd en expert. De basismodule bestaat uit drie hoofdstukken die bij voorkeur klassikaal behandeld worden. Na de basismodule komt de gevorderdenmodule, deze bestaat uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde afgewerkt kunnen worden. De docent kan klassikaal met een hoofdstuk bezig gaan, samen met leerlingen die de uitleg nodig hebben, terwijl kinderen die de uitleg niet nodig hebben hun eigen pad kiezen en dus sneller kunnen werken. Zodra de basismodule en de gevorderdenmodule afgerond zijn zit u qua niveau iets boven de andere lesmethoden. De expertmodule geeft de mogelijkheid om de voorsprong uit te breiden. De “betere” leerlingen kunnen hier natuurlijk zelf mee aan de slag maar ook kunnen er een aantal hoofdstukken klassikaal gedaan worden. De expertmodule bestaat ook uit vijf hoofdstukken die in willekeurige volgorde gemaakt kunnen worden. Wel is er de afhankelijkheid dat een experthoofdstuk pas gemaakt kan worden als het aanverwante gevorderdenhoofdstuk voldoende gemaakt is.
De tweede differentiatie vindt plaats bij de toetsing en dat komt door de opbouw van de toetsen. 
Al met al is dit dus een complexere vraag die we graag een keer persoonlijk toelichten.

In hoeverre is het materiaal interactief.
De term interactief lijkt een enigszins relatief begrip. In de methode zitten interactieve elementen (voorbeeldopgaven, stap-voor-stap instructie, audio, video) maar alleen functionele interactieve elementen. Er zitten geen spelletjes e.d. verwerkt in deze methode, Fifa en Call of Duty spelen de kinderen thuis wel. De lesmethode die digitaal aangeboden wordt komt ook samen met een werkboek omdat de onderzochte leerlingen (ongeveer 450) aangeven dat ze liever niet typen bij het maken bij opgaven en al helemaal niet op een tablet.  

Wat zijn de kosten ?
Indien het vak twee jaar gegeven wordt komt u uit op €22,50 per leerling per jaar.

Welke ondersteuning kunnen wij krijgen bij het invoeren van het vak?
Indien jullie Science willen gaan geven komen we graag langs om te helpen met de opstart. Wij werken ook fulltime voor de klas maar we weten zeker dat we een geschikt moment kunnen vinden.

Welke ondersteuning kunnen wij krijgen als we het vak geven?
Wij hebben natuurlijk ook een WhatsApp groep met alle docenten die Science geven zodat je altijd terecht kunt met je vragen. En samen komen is altijd mogelijk.

Is het mogelijk om informatie in te winnen bij collega's die Science geven maar niets te maken hebben met deze uitgeverij?
Dit kunnen wij natuurlijk regelen! Informatie van collega's is super waardevol dus waarom zelf het wiel uitvinden als een ander dit al gedaan heeft?